КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Машински техничар моторних возила

 

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као ио основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

 

 

Географија

2

 

 

 

Музичка уметност

1

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Социологија

 

 

2

 

Устав и права грађана

 

 

 

1

Филозофија

 

 

 

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

4

4

3

3

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

 2

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

 2. разред

3. разред

 4. разред

Машински материјали

 2

 

 

 

Тех.цртање са нацрт. геометр.

3

 

 

 

Механика

 2

 

 

Машински елементи

 

2

 

Електротехника и електроника

 

 2

 

 

Технологија обраде

 

 

 2

 

Организација рада

 

 

 

 2

Термодинамика

 

 

2

 

Хидраулика и пнеуматика

 

 

 2

 

Мотори СУС

 

 2

 

 

Моторна возила

 

 

 3

 3

Експлоатација и одржавање моторних возила

 

 

2

1+2 

 Мерење и контролисање

 

 

 

 2

 Елементи аутоматизације моторних возила

 

 

 

 2

 Практична настава

 3

 6

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com