КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 19 September 2018
Wednesday

Техничар за компјутерско управљање

Образовни профил техничар за компјутерско управљање је занимање будућности. Ученици се оспособљавају да раде у програмима WORD, EXCEL, AutoCAD, Catia, SimCAM и да програмирају у програмским језицима Basic и APT.

Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Ученици по завршеној школи нису везани само за машинску индустрију, него и за друге привредне делатности: фармација,медицина,текстилна индустрија ...

 

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео пројектори,рачунари,симулатори рада машина као и саме машине са CNC управљањем) тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену онога што су кроз школовање научили

 

На овом смеру ученици:

 

  • овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама
  • стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем
  • оспособљавају се за повезивање теоријских знања о обрадним процесима и принципима пројектовања нових производа и технолошких процеса уз подршку рачунара(CAD/CAM системи)
  • стичу знања о пројектовању технологије за CNC машине и њену примену
  • упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за програмирање и тестирање програма
  • развијају смисао за сарадњу са пројектантима и конструкторима производа као и оператерима за CNC машине и са осталим субјектима у пословном систем

ОПШТЕОБРАЗОВАНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1.

Српски језик и књижевност

3

108

3

108

3

111

3

96

2.

Страни језик

2

72

2

72

2

74

2

64

3.

Социологија

 

 

 

 

1

37

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

2

64

5.

Историја

2

72

2

72

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

 

 

Блок настава:30

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

Блок настава:30

 

 

 

 

 

 

8.

Физичко васпитање

2

72

2

72

2

74

2

64

9.

Математика

4

144

4

144

4

148

4

128

10.

Рачунарство и информатика

2

72

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

72

 

 

 

 

 

 

12.

Физика

2

72

2

72

 

 

 

 

13.

Хемија

2

72

 

 

 

 

 

 

14.

Екологија и заш. животне средине

2

72

 

 

 

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

1

32

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1.

Маш. материјали

2

72

 

 

 

 

 

 

2.

Механика

2

72

2

72

 

 

 

 

3.

Техничко цртање

3

108

 

 

 

 

 

 

4.

Електротех. и електроника

 

 

2

72

 

 

 

 

5.

Комјутерска графика

 

 

3

108

 

 

 

 

6.

Машински материјали

 

 

2

72

 

 

 

 

7.

Технологија обраде

 

 

2

72

 

 

 

 

8.

Тех. поступци са контролом

 

 

2

72

 

 

 

 

9.

Хидраулика и пнеуматика

 

 

 

 

2

74

 

 

10.

Моделирање маш.ел. и конструкција

 

 

 

 

3

111

 

 

11.

Тех. за комп. управљане машинама

 

 

 

 

2+2

74+74

 

 

12.

Програмирање за комп. управљане машинама

 

 

 

 

2

74

3+4

96+128

13.

Аутоматизација производње и флекс. и произ. системи

 

 

 

 

2

74

2

64

14.

Организација рада

 

 

 

 

 

 

2

64

15.

Пројектовање тех. система

 

 

 

 

7

259

7

224+60

16.

Практична настава

3

108

4

144

 

 

2

64

Joomla Templates - by Joomlage.com