КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 14 November 2018
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Техничар за компјутерско управљање

Образовни профил техничар за компјутерско управљање је занимање будућности. Ученици се оспособљавају да раде у програмима WORD, EXCEL, AutoCAD, Catia, SimCAM и да програмирају у програмским језицима Basic и APT.

Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Ученици по завршеној школи нису везани само за машинску индустрију, него и за друге привредне делатности: фармација,медицина,текстилна индустрија ...

 

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео пројектори,рачунари,симулатори рада машина као и саме машине са CNC управљањем) тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену онога што су кроз школовање научили

 

На овом смеру ученици:

 

  • овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама
  • стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем
  • оспособљавају се за повезивање теоријских знања о обрадним процесима и принципима пројектовања нових производа и технолошких процеса уз подршку рачунара(CAD/CAM системи)
  • стичу знања о пројектовању технологије за CNC машине и њену примену
  • упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за програмирање и тестирање програма
  • развијају смисао за сарадњу са пројектантима и конструкторима производа као и оператерима за CNC машине и са осталим субјектима у пословном систем

ОПШТЕОБРАЗОВАНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1.

Српски језик и књижевност

3

108

3

108

3

111

3

96

2.

Страни језик

2

72

2

72

2

74

2

64

3.

Социологија

 

 

 

 

1

37

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

2

64

5.

Историја

2

72

2

72

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

 

 

Блок настава:30

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

Блок настава:30

 

 

 

 

 

 

8.

Физичко васпитање

2

72

2

72

2

74

2

64

9.

Математика

4

144

4

144

4

148

4

128

10.

Рачунарство и информатика

2

72

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

72

 

 

 

 

 

 

12.

Физика

2

72

2

72

 

 

 

 

13.

Хемија

2

72

 

 

 

 

 

 

14.

Екологија и заш. животне средине

2

72

 

 

 

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

1

32

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1.

Маш. материјали

2

72

 

 

 

 

 

 

2.

Механика

2

72

2

72

 

 

 

 

3.

Техничко цртање

3

108

 

 

 

 

 

 

4.

Електротех. и електроника

 

 

2

72

 

 

 

 

5.

Комјутерска графика

 

 

3

108

 

 

 

 

6.

Машински материјали

 

 

2

72

 

 

 

 

7.

Технологија обраде

 

 

2

72

 

 

 

 

8.

Тех. поступци са контролом

 

 

2

72

 

 

 

 

9.

Хидраулика и пнеуматика

 

 

 

 

2

74

 

 

10.

Моделирање маш.ел. и конструкција

 

 

 

 

3

111

 

 

11.

Тех. за комп. управљане машинама

 

 

 

 

2+2

74+74

 

 

12.

Програмирање за комп. управљане машинама

 

 

 

 

2

74

3+4

96+128

13.

Аутоматизација производње и флекс. и произ. системи

 

 

 

 

2

74

2

64

14.

Организација рада

 

 

 

 

 

 

2

64

15.

Пројектовање тех. система

 

 

 

 

7

259

7

224+60

16.

Практична настава

3

108

4

144

 

 

2

64

Joomla Templates - by Joomlage.com