КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 16 June 2021
Wednesday

Машинство и обрада метала

УПИС 2020

НОВО У ШКОЛИ ГОША

Ове године МЕШ ГОША уписује ученике на образовне профиле по ДУАЛНОМ МОДЕЛУ.

Ученици имају обезбеђене материјалне услове, сигуран посао по успешно завршеној школи и могућност даљег усавршавања.

Занимања по дуалном моделу су:

-Бравар-заваривач 15 ученика

-Оператер машинске обраде 15 ученика

Ове године су две компаније изразиле жељу да учествују у обуци ових занимања и обезбеде им запослење по завршетку

 

Машинско-електротехничка школа „ГОША“

 

 

Уписује ученике у I разред по ДУАЛНОМ МОДЕЛУ на смеровима:

 

  • БРАВАР- ЗАВАРИВАЧ 15 ученика
  • ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 15 ученика

 

 

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

 

Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији која сарађује са школом.

 

По завршетку трогодишњег школовања бравар-заваривач ће знати и умети да:

 

• Израђује делове металних конструкција механичком обрадом

 

• Спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима

 

• Израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему

 

• Контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима

 

• Заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања

 

• Спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем

 

• Контролише квалитет рада при заваривању

 

 

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

 

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде машинских делова на конвенционалним, али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама.

 

Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији која сарађује са школом.

 

По завршетку трогодишњег школовања оператер машинске обраде ће знати и умети да:

 

Припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),

 

• Припрама и израда на CNC машинама (компјутерски управљане машине),

 

• Самостално управљање конвенционалним и CNC машинама,

 

• Самостално организује радно место,

 

• Самостално мери и контролише изратке у производном процесу,

 

• Самостално примени мере заштите и безбедности на раду

 

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC глодалица).

 

 

ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВА О НАМЕРИ УЧЕНИКА ЗА УПИС У ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛ ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ ОБАВИЋЕ СЕ

04. И 05.06.2020. ГОДИНЕ У МАТИЧНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

 

 

КОМПАНИЈЕ КОЈЕ СУ У ОВОМ УПИСНОМ РОКУ ПОДНЕЛЕ ЗАХТЕВ СА ПОТРЕБАМА ЗА ОВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ СУ:

 

  • Акционарско друштво Гоша Фабрика опреме и машина – ГОША ФОМ А.Д.
  • Ватроспрем производња д.о.о. Београд – огранак Смедеревска Паланка

 

 

СВИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СА УСПЕХОМ ЗАВРШЕ ШКОЛОВАЊЕ ИМАЈУ ОБЕЗБЕЂЕНО ЗАПОСЛЕЊЕ У ОВИМ ФИРМАМА.

 

Све у вези школовања и заснивања радног односа регулише се уговором о дуалном образовању.

 

ОБАВЕЗА КОМПАНИЈЕ (ПОСЛОДАВЦА) ДА МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКИ ОБЕЗБЕДИ УЧЕНИКА.

 

Ученику који обавља учење кроз рад послодавац обезбеђује:

1.  средства и опрему за личну заштиту

2.  накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења и назад

3.  накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца

4.  осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца, уколико није на други начин обезбеђено

5.  накнада за учење кроз рад исплаћује се једном месечно, по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70% минималне цене рада у складу са законом.

 

УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ШТО ПРЕ ДОЂЕТЕ ДО ПОСЛА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ВАМ ОВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com