КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 17 July 2024
Wednesday

Машинство и обрада метала

Оператер машинске обраде

 

operater1    operater2   operater3 

Подешава и опслужује различите аутоматске и полуаутоматске машине. Припрема машине за рад. Производи различите машинске делове. Обраду материјала обавља на машинама као што су струг, глодалица, брусилица. Истим врстама машина може се управљати нумерички и за то користи специјалне компјутерске програме. Запослење је могуће наћи у свим фирмама у којима се користе конвенционалне и CNC машине за обраду метала. Ученици, по завршетку школовања, могу наставити даље школовање на одређеним високим школама струковних студија.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

Српски језик и књижевност

2

2

2

Страни језик

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

 

 

ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Техничко цртање

4

Технички материјали

2

 

 

Техничка механика

 2

 

2

Машински елементи

 

3

 

Термодинамика и хидраулика

 

2

 

Електротехника

 

2

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Технологија

3

3

4

Практична настава

6

12

18

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Грађанско васпитање / Верска настава

 1

 1

1 

Историја

1

 

Индустријска географија у машинству

1

 

 

Музичка уметност

 1

 

Ликовна култура

 

1

 

Предузетништво

 

 

1

Устав и права грађана

 

 

 1

Joomla Templates - by Joomlage.com