КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Техничар друмског саобраћаја

Организација превоза путника и робе, регулисање и безбедност у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње. Обавезна је обука вожње за Б категорију.

 

ОПШТЕОБРАЗОВАНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1.

Српски језик и књижевност

3

111

3

105

3

105

3

96

2.

Страни језик

2

74

2

70

2

70

2

64

3.

Социологија

 

 

 

 

2

70

 

 

4.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

2

64

5.

Историја

2

74

2

70

 

 

 

 

6.

Музичка уметност

1

37

 

 

 

 

 

 

7.

Ликовна култура

 

 

1

35

 

 

 

 

8.

Физичко васпитање

2

74

2

70

2

70

2

64

9.

Математика

4

138

4

140

3

105

3

96

10.

Рачунарство и информатика

2

74

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

74

 

 

 

 

 

 

12.

Физика

2

74

2

70

 

 

 

 

13.

Хемија

2

74

 

 

 

 

 

 

14.

Биологија

2

74

 

 

 

 

 

 

15.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

1

32

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

I разред

II разред

III разред

IV разред

Број часова

Број часова

Број часова

Број часова

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

16.

Саобраћајни системи

2

74

 

 

 

 

 

 

17.

Механика

2

74

2

70

 

 

 

 

18.

Техничко цртање

2

74

 

 

 

 

 

 

19.

Мотори и моторна возила

 

 

2

70

3

105

2

64

20.

Терет у саоб. и мех.

 

 

1

35

2

70

 

 

21.

Технологија материјала

 

 

1

35

 

 

 

 

22.

Елек. и ел. уређаји

 

 

2

70

 

 

 

 

23.

Основи саобраћајне психологије

 

 

2

70

 

 

 

 

24.

Маш. елементи

 

 

2

70

 

 

 

 

25.

Безбедност саобраћаја

 

 

 

 

3

105

 

 

26.

Организација превоза

 

 

 

 

3

105

3

96

27.

Основи путева и улице

 

 

 

 

2

70

 

 

28.

Интегрални транспорт

 

 

 

 

2

70

 

 

29.

Регулисање саобраћаја

 

 

 

 

 

 

2

64

30.

Гараже, сервиси и паркирање

 

 

 

 

 

 

2

64

31.

Шпедиција

 

 

 

 

 

 

2

64

32.

Економика и орг. саобраћаја

 

 

 

 

 

 

2

64

33.

Практична настава

2

74

4

140

4

140

5

140

Joomla Templates - by Joomlage.com