КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 17 July 2024
Wednesday

Машинство и обрада метала

Електротехничар за електронику на возилима

dijagnostika2   dijagnostika1   dijagnostika4-1

Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где ученици на крају школовања могу да обављају самостално послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система. Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме. Завршетком овог образовног профила стиче се могућност запослења у неком специјализованом сервису, радионици за технички преглед возила или у било којој фирми где је потребан рад на одржавању возила.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

2

2

2

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Математика

4

3

2

2

Физика

2

2

 

 

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Предузетништво

 

 

 

2

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Конструкциони материјали

3

 

 

 

Електротехнички материјали

3

 

 

 

Техничко цртање

2

 

 

 

Основе машинства

2

 

 

 

Основе електротехнике

5

3

 

 

Мотори СУС и моторна возила

 

3

3

 

Електроника

 

3

3

 

Електрични и електронски системи на возилу

 

10

16

19

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Грађанско васпитање/Верска настава

1

1

1

1

Музичка култура

1

 

 

 

Ликовна уметност

1

 

 

 

Други страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

2

2

Индустријска географија у електротехници

1

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

Физика

 

 

2

2

Геометрија

 

 

2

 

Увод у анализу

 

 

 

2

Социологија

 

 

2

 

Филозофија

 

 

 

2

Joomla Templates - by Joomlage.com