КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Електротехничар за електронику на возилима

dijagnostika2   dijagnostika1   dijagnostika4-1

Електротехничар за електронику на возилима је образовни профил где ученици на крају школовања могу да обављају самостално послове одржавања, сервисирања и оправке механичких, електричних и електронских система уз електронску дијагностику исправности елемената и система. Током школовања ученици се оспособљавају кроз теоријску и практичну наставу за рад на савременим возилима уз коришћење најновије дијагностичке и мерне опреме. Завршетком овог образовног профила стиче се могућност запослења у неком специјализованом сервису, радионици за технички преглед возила или у било којој фирми где је потребан рад на одржавању возила.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

2

2

2

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

ОПШТЕСТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Математика

4

3

2

2

Физика

2

2

 

 

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Предузетништво

 

 

 

2

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Конструкциони материјали

3

 

 

 

Електротехнички материјали

3

 

 

 

Техничко цртање

2

 

 

 

Основе машинства

2

 

 

 

Основе електротехнике

5

3

 

 

Мотори СУС и моторна возила

 

3

3

 

Електроника

 

3

3

 

Електрични и електронски системи на возилу

 

10

16

19

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Грађанско васпитање/Верска настава

1

1

1

1

Музичка култура

1

 

 

 

Ликовна уметност

1

 

 

 

Други страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

2

2

Индустријска географија у електротехници

1

 

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

2

 

 

 

Физика

 

 

2

2

Геометрија

 

 

2

 

Увод у анализу

 

 

 

2

Социологија

 

 

2

 

Филозофија

 

 

 

2

Joomla Templates - by Joomlage.com