КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 17 July 2024
Wednesday

Машинство и обрада метала

Техничар мехатронике

 mehatronika2   mehatronika1   mehatronika3

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. 
Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности. Циљ стручног образовања за обраовни профил МЕХАТРОНИЧАР је оспособљавање ученика за дијагностификовање и отклањање квара, превентивно и периодично одржавање опреме мехатронског система и унос, постављање и праћење параметара мехатронског система.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

4

4

3

3

Рачунарство и информатика

3

 

 

 

Физика

2

 

 

Техничко цртање

3

 

 

 

Механика

3

 

 

 

Електротехника са мерењима

2+1 

1+1

 

 

Техничка механика са механизмима

 

 3

 

Електроника

 

3 

 

Програмирање

 

2 

 

Предузетништво

 

 

 2

СТРУЧНИ МОДУЛИ 

Припрема електромашинских материјала

3

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

 

2+1

 

 

Машински елементи

 

2+2

 

 

Хидраулички и пнеуматски системи каообјекти управљања

 

 

0+3

 

Дигитална електроника

 

 

2+2

 

Микроконтролери

 

 

0+4

 

Мерни претварачи

 

 

0+3

 

Системи управљања

 

 

2+1

 

Електрични погон и опрема у мехатроници

 

 

2+2

 

Моделирање са анализом елемената и механизама

 

 

0+3

 

Програмабилни логички контролери

 

 

 

1+2

Мехатронски системи

 

 

 

3

Тестирање и дијагностика мехатронских система

 

 

 

0+5

Одржавање  и монтажа мехатронских система

 

 

 

0+5

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Грађанско васпитање / Верска настава

1

1

1

1

Други страни језик

2

2

2

2

Историја изабране теме

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Рачунарство и информатика 2

 

2

2

2

Објектно програмирање

 

 

2

 

Геометрија

 

 

2

 

Увод у анализу

 

 

 

2

Роботика

 

 

 

2

Joomla Templates - by Joomlage.com