КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Техничар мехатронике

 mehatronika2   mehatronika1   mehatronika3

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. 
Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и најмодерније обучени стручњаци будућности. Циљ стручног образовања за обраовни профил МЕХАТРОНИЧАР је оспособљавање ученика за дијагностификовање и отклањање квара, превентивно и периодично одржавање опреме мехатронског система и унос, постављање и праћење параметара мехатронског система.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

4

4

3

3

Рачунарство и информатика

3

 

 

 

Физика

2

 

 

Техничко цртање

3

 

 

 

Механика

3

 

 

 

Електротехника са мерењима

2+1 

1+1

 

 

Техничка механика са механизмима

 

 3

 

Електроника

 

3 

 

Програмирање

 

2 

 

Предузетништво

 

 

 2

СТРУЧНИ МОДУЛИ 

Припрема електромашинских материјала

3

Хидрауличке и пнеуматске компоненте

 

2+1

 

 

Машински елементи

 

2+2

 

 

Хидраулички и пнеуматски системи каообјекти управљања

 

 

0+3

 

Дигитална електроника

 

 

2+2

 

Микроконтролери

 

 

0+4

 

Мерни претварачи

 

 

0+3

 

Системи управљања

 

 

2+1

 

Електрични погон и опрема у мехатроници

 

 

2+2

 

Моделирање са анализом елемената и механизама

 

 

0+3

 

Програмабилни логички контролери

 

 

 

1+2

Мехатронски системи

 

 

 

3

Тестирање и дијагностика мехатронских система

 

 

 

0+5

Одржавање  и монтажа мехатронских система

 

 

 

0+5

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Грађанско васпитање / Верска настава

1

1

1

1

Други страни језик

2

2

2

2

Историја изабране теме

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Рачунарство и информатика 2

 

2

2

2

Објектно програмирање

 

 

2

 

Геометрија

 

 

2

 

Увод у анализу

 

 

 

2

Роботика

 

 

 

2

Joomla Templates - by Joomlage.com