КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 17 July 2024
Wednesday

Машинство и обрада метала

Возач моторних возила

 

vozac   vozac2   cmr

Управља моторним возилима и камионима са приколицом. Отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Путем практичног тренинга стиче дозволу В и С категорије.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

Страни језик

2

2

2

Устав и права грађана

 

 

 1

Историја

3

 

Географија

2

 

 

Музичка уметност

1

 

Ликовна култура

 

1

 

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

3

3

2

Рачунарство и информатика

2

 

 

Физика

2

Хемија

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

 1

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Технологија материјала

2

 

 

Техничко цртање

1

 

 

Моторна возила

2

3

3

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

1

 

Основи машинства

 

2

 

Техничка механика

 

2

 

Безбедност саобраћаја

 

 

2

Основи саобраћајне психологије

 

2

 

Терет са интегралним транспортом

 

3

3

Регулисање саобраћаја

 

2

 

Превоз путника и робе

 

 

3

Саобраћајна инфраструктура

 

 

3

Транспортно право и шпедиција

 

 

2

Пословање саобраћајних предузећа

 

 

2

Практична настава

4

4

5

Joomla Templates - by Joomlage.com