КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Возач моторних возила

 

vozac   vozac2   cmr

Управља моторним возилима и камионима са приколицом. Отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Путем практичног тренинга стиче дозволу В и С категорије.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

Страни језик

2

2

2

Устав и права грађана

 

 

 1

Историја

3

 

Географија

2

 

 

Музичка уметност

1

 

Ликовна култура

 

1

 

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

3

3

2

Рачунарство и информатика

2

 

 

Физика

2

Хемија

2

 

 

Екологија и заштита животне средине

 1

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Технологија материјала

2

 

 

Техничко цртање

1

 

 

Моторна возила

2

3

3

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

1

 

Основи машинства

 

2

 

Техничка механика

 

2

 

Безбедност саобраћаја

 

 

2

Основи саобраћајне психологије

 

2

 

Терет са интегралним транспортом

 

3

3

Регулисање саобраћаја

 

2

 

Превоз путника и робе

 

 

3

Саобраћајна инфраструктура

 

 

3

Транспортно право и шпедиција

 

 

2

Пословање саобраћајних предузећа

 

 

2

Практична настава

4

4

5

Joomla Templates - by Joomlage.com