КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Sunday, 23 January 2022
Sunday

Машинство и обрада метала

Упис

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ:

У подручју рада Машинство и обрада метала:

- Машински техничар моторних возила (IV степен) - 30 ученика
- Оператер машинске обраде (III степен) - 20 ученика

У подручју рада Електротехника:

- Електротехничар рачунара (IV степен) - 30 ученика
- Техничар мехатронике (IV степен) - 30 ученика
- Електротехничар за електронику на возилима  (IV степен) - 30 ученика

У подручју рада Саобраћај
- Возач моторних возила (III степен) - 30 ученика

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Потребно је поднети следећа документа:
- пријава за упис коју ученик или његов родитељ попуњава
- сведочанство о завршеној основној школи
- извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
- лекарско уверење о испуњавању здраствених услова (ученици уписани у образовни профил
Возач моторних возила морају донети лекарско уверење које се издаје за полагање вожње за
Б и Ц категорију).

БРОЈ БОДОВА НА УПИСУ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

Смер

2012/2013

2011/2012

max

min

max

min

Електротехничар рачунара

93,22

54,92

95,10

62,00

Електротехничар за електронику на возилима

84,50

57,14

86,52

43,26

Техничар мехатронике

92,50

43,48

98,50

42,52

Машински техничар за компјутерско конструисање

66,84

38,86

72,18

40,36

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

60,70

37,78

63,16

38,90

Електроинсталатер

55,12

40,02

60,28

48,72

Возач моторних возила

63,24

38,72

67,40

32,60

Оператер машинске обраде

67,88

36,80

50,96

40,10

Joomla Templates - by Joomlage.com