КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Електротехничар рачунара

 

naslovna3   racunari1   racunari2

Саставља рачунарску опрему од готових елемената, одржава је и сервисира. Након монтирања рачунара проверава исправност рада, уграђује додатну опрему, инсталира програме и побољшава могућности рада рачунара. Врши одржавање процесне рачунарске опреме и одржавање уређаја за аутоматизацију. Познаје програмске језике (PASCAL, DELPHI, C), користи мерне инструменте и алате. Могуће је наћи запослење у рачунарским центрима, сервисима за одржавање рачунарске опреме, електроиндустрији за производњу
рачунарске опреме. По завршетку школовања ученици имају директну проходност на велики број факултета и високих струковних школа.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

 

 

Географија

2

 

 

 

Музичка уметност

1

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Социологија

 

 

2

 

Устав и права грађана

 

 

 

1

Филозофија

 

 

 

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

5

4

5

5

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

2

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

 2. разред

3. разред

 4. разред

Основе електротехнике

3+1

 

 

 

Рачунарска графика и мултимедија

0+2

 

 

 

Електротехнички материјали

 

1

 

 

Примена рачунара у електротехници

 

0+2

 

 

Електрична мерења

 

1+1

 

 

Мерења у електроници

 

 

2+1

 

Електроника I

 

3+1

 

 

Електроника II

 

 

2+1

 

Дигитална електроника

 

 

2+1

 

Економика и организација предузећа

 

 

 

2

 Програмирање

 

1+1

2+2

2+2

Рачунари

 

 

2+1

3+2

Електроенергетика

 

 

2

 

Рачунарске мреже и комуникације

 

 

 

2+1

Основе аутоматског управљања

 

 

 

3+1

Практична настава

0+2

0+2

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com