КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 29 March 2023
Wednesday

Машинство и обрада метала

Електротехничар рачунара

 

naslovna3   racunari1   racunari2

Саставља рачунарску опрему од готових елемената, одржава је и сервисира. Након монтирања рачунара проверава исправност рада, уграђује додатну опрему, инсталира програме и побољшава могућности рада рачунара. Врши одржавање процесне рачунарске опреме и одржавање уређаја за аутоматизацију. Познаје програмске језике (PASCAL, DELPHI, C), користи мерне инструменте и алате. Могуће је наћи запослење у рачунарским центрима, сервисима за одржавање рачунарске опреме, електроиндустрији за производњу
рачунарске опреме. По завршетку школовања ученици имају директну проходност на велики број факултета и високих струковних школа.

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

 

 

Географија

2

 

 

 

Музичка уметност

1

 

 

 

Ликовна култура

 

1

 

 

Социологија

 

 

2

 

Устав и права грађана

 

 

 

1

Филозофија

 

 

 

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

5

4

5

5

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

Физика

2

2

 

 

Хемија

2

 

 

 

Биологија

2

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета

Недељни фонд часова

 

1. разред

 2. разред

3. разред

 4. разред

Основе електротехнике

3+1

 

 

 

Рачунарска графика и мултимедија

0+2

 

 

 

Електротехнички материјали

 

1

 

 

Примена рачунара у електротехници

 

0+2

 

 

Електрична мерења

 

1+1

 

 

Мерења у електроници

 

 

2+1

 

Електроника I

 

3+1

 

 

Електроника II

 

 

2+1

 

Дигитална електроника

 

 

2+1

 

Економика и организација предузећа

 

 

 

2

 Програмирање

 

1+1

2+2

2+2

Рачунари

 

 

2+1

3+2

Електроенергетика

 

 

2

 

Рачунарске мреже и комуникације

 

 

 

2+1

Основе аутоматског управљања

 

 

 

3+1

Практична настава

0+2

0+2

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com