КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 17 April 2024
Wednesday

Машинство и обрада метала

ОБАВЕШТЕЊЕ УПИС 2018

Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр.55/13, 101/17)

Члан 64.

Након положене стручне, односно уметничке матуре ученик стиче средње стручно, односно уметничко образовање и васпитање, о чему се издаје јавна исправа, у складу са овим законом.

На основу положене стручне, односне уметничке матуре ученик може да се упише на студије у научној, стручној или уметничкој области у којој је стекао средње образовање и васпитање, без полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са законом којим се уређује високо образовање.

На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се упише на студије изван области из става 2. овог члана, уз полагање одређених предмета опште матуре, које утврди самостална вискошколска установа уместо пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо образовање.

Правилник стручна матура и завршни испит

Правилник општа матура

 

Joomla Templates - by Joomlage.com