КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Monday, 01 June 2020
Monday

Машинство и обрада метала

ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРОМЕНА ДАТУМА

Због заузетости хотела у Требињу у планираном времену одржавања екскурзије за III разред, мења се датум одржавања екскурзије за III разред и он ће бити 18., 19. и 20.09.2020.

Комплетну конкурсну документацију за екскурзију и за III разред и за завршне разреде доставити до 17.03.2020. до 13:00 часова.

Отварање понуда ће се одржати 18.03.2020. у 8:30 часова

Joomla Templates - by Joomlage.com