КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Monday, 16 May 2022
Monday

Машинство и обрада метала

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ГОША“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

 

                                                                                                                                    

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ГОША“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

   На основу одлуке Школског одбора 31.01.2020.године, директор Машинско електротехничке школе у Смедеревској Паланци расписује:

Оглас за продају машина путем јавног надметања- лицитације.

 

Машинско електротехничка школа Гоша оглашава продају машина путем јавног надметања- лицитације и то:

1.Марка и модел струга:Потисје ПА-501

Почетна продајна цена:150.000,00 динара

2.Марка и модел струга:Првомајска ТНП-160Б

Почетна продајна цена:130.000,00 динара

3 Марка и модел глодалице:Универзална глодалица-Првомајска УХД-неисправна.Уз глодалицу се продаје и вертикална глава,хоризонтално вретено и штос глава

Почетна продајна цена:60,00дин/кг

4.Марка и модел глодалице:Универзална глодалица-Првомајска Г-01Б-неисправна.Уз машину се продаје прибор у виђеном стању.

Почетна продајна цена:60,00дин/кг

Машине се продају у виђеном и затеченом стању. Прво јавно надметање одржаће се 16.10.2020.године са почетком у 12 часова у Машинској радионици школе, Индустријска број 66 у Смедеревској Паланци. У колико прво јавно надметање не успе заказује се друго 19.10.2020.године, у 12 частова.

Заинтересована лица за разгледање машина могу се јавити Марковић Новици на телефон 026317310. Све машине које су предмет продаје се могу разгледати радним данима од 08,00-13,00 сати,уз претходно одобрење.

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

Машине се продају по принципу“виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и квантитет ствари.

Рок за уплату купопродајне цене и преузимање машине је 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови преузимања робе,као и други трошкови који проистекну из реализације уговора,падају на терет купца.

Понуду могу поднети сва правна и физичка лица.                                      

     Оглас за продају ових ствари доступна је на интернет странициМашинско електротехничке школе „Гоша“.

Услови за спровођење поступка су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

                                                                                                                   Директор школе

                                                                                                               Владан Старчевић,проф.

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com