КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Thursday, 20 June 2024
Thursday

Машинство и обрада метала

УПИС2021

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2021/2022.

 

У подручју рада Електротехника:

- Електротехничар информационих технологија (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E41S

- Техничар мехатронике (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E26S

 

У подручју рада Саобраћај:

- Возач моторних возила (III степен) - 30 ученика   POSP SB 3I11S

- Техничар друмског саобраћаја (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4I01S

 

У подручју рада Машинство и обрада метала:

- Бравар - заваривач - дуално (III степен) - 15 ученика   POSP SB 3D22S

- Оператер машинске обрадае - дуално (III степен) - 15 ученика   POSP SB 3D50S

 

УПИСНИ РОКОВИ:

12. и 13. јула - упис ученика од 08 - 15 часова
16. јула - упис ученика распоређених у другом кругу од 08 - 15 часова

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
- Пријава за упис,
- Уверење о положеном завршном испиту, оригинално сведочанство о завршеној основној школи
и сведочанства V,VI,VII,VIII разреда,
- Лекарско уверење о испуњавању здраствених услова (ученици уписани у образовни профил
Возач моторних возила морају донети лекарско уверење које се издаје за полагање вожње за
Б и Ц категорију).

 

Joomla Templates - by Joomlage.com