КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 22 February 2019
Friday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Машинство и обрада метала

Конкурс за упис ученика за школску 2016/17

 

konkurs-za-upis-u-srednje-skole1

У подручју рада Машинство и обрада метала:

- Машински техничар моторних возила (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4D08S

У подручју рада Електротехника:


- Електротехничар рачунара (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E08S
- Техничар мехатронике (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E26S
- Електротехничар за електронику на возилима  (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E21S

У подручју рада Саобраћај:


- Возач моторних возила (III степен) - 30 ученика   POSP SB 3I11S

УПИСНИ РОКОВИ
05. и 06. јула - упис ученика од 08-15 часова
08. јула - упис ученика распоређених у другом кругу од 08-15 часова

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Потребно је поднети следећа документа:
- пријава за упис коју ученик или његов родитељ попуњава
- Уверење о положеном завршном испиту, сведочанство о завршеној основној школи
и сведочанства V,VI,VII,VIII разреда
- извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
- лекарско уверење о испуњавању здраствених услова (ученици уписани у образовни профил
Возач моторних возила морају донети лекарско уверење које се издаје за полагање вожње за
Б и Ц категорију).

bodovi 1

Joomla Templates - by Joomlage.com