КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 22 February 2019
Friday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Машинство и обрада метала

Оглас за прикупљање понуда за извођење екскурзије


На основу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама /“Сл.гласник РС“-„Просветни гласник“бр.1/09,Машинско електротехничка школа „Гоша“ у Смедеревској Паланци,расписује

О Г Л А С

За прикупљање понуда за извођење екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда

1.ТРЕЋИ РАЗРЕД,четвородневна екскурзија (три полупансиона)
Будимпешта-Братислава-Беч
Време реализације 20.09.-25.09.2017.године

2.ЧЕТВРТИ РАЗРЕД,петодневна екскурзија(четири полупансиона)
Смед. Паланка-Паралија- Солун-Уранополис
Време реализације 20.09.-26.09.2017.године

Остали услови и планиране посете дефинисане су у Упутству.Рок за преузимања упутства је 5 дана по изласку огласа(и на сајту школе).Затворене понуде се достављају 10 дана од истека рока за преузимање Упутсва у затвореној коверти с назнаком „За оглас-не отварати“,лично или поштом на адресу:Машинско
електротехничка школа „Гоша“,Индустријска 66 11420 Смедеревска Паланка.

Упутство за формирање понуде може се добити уз доказ о бесповратној уплати 2.000,00 динара у сврху преузимања упутства на жиро рачун школе број 840-204666-43

Право учешћа имају све туристичке агенције које поседују лиценцу Министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове којим се уређује делатност туризма и које поседују доказ о искуству у извођењу ђачких екскурзија.
Додатне информације могу се добити на телефон 026-317 310 сваког радног дана од 08 до 13,00 сати од секретара школе.Joomla Templates - by Joomlage.com