КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 17 April 2024
Wednesday

Машинство и обрада метала

Оглас за прикупљање понуда за извођење екскурзије


На основу Правилника о измени Правилника о плану и програму образовања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама /“Сл.гласник РС“-„Просветни гласник“бр.1/09,Машинско електротехничка школа „Гоша“ у Смедеревској Паланци,расписује

О Г Л А С

За прикупљање понуда за извођење екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда

1.ТРЕЋИ РАЗРЕД,четвородневна екскурзија (три полупансиона)
Будимпешта-Братислава-Беч
Време реализације 20.09.-25.09.2017.године

2.ЧЕТВРТИ РАЗРЕД,петодневна екскурзија(четири полупансиона)
Смед. Паланка-Паралија- Солун-Уранополис
Време реализације 20.09.-26.09.2017.године

Остали услови и планиране посете дефинисане су у Упутству.Рок за преузимања упутства је 5 дана по изласку огласа(и на сајту школе).Затворене понуде се достављају 10 дана од истека рока за преузимање Упутсва у затвореној коверти с назнаком „За оглас-не отварати“,лично или поштом на адресу:Машинско
електротехничка школа „Гоша“,Индустријска 66 11420 Смедеревска Паланка.

Упутство за формирање понуде може се добити уз доказ о бесповратној уплати 2.000,00 динара у сврху преузимања упутства на жиро рачун школе број 840-204666-43

Право учешћа имају све туристичке агенције које поседују лиценцу Министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове којим се уређује делатност туризма и које поседују доказ о искуству у извођењу ђачких екскурзија.
Додатне информације могу се добити на телефон 026-317 310 сваког радног дана од 08 до 13,00 сати од секретара школе.Joomla Templates - by Joomlage.com