КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Tuesday, 21 May 2019
Tuesday

Машинство и обрада метала

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018

У подручју рада Електротехника:

- Електротехничар за електронику на возилима  (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E21S
- Електротехничар рачунара (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E08S

- Техничар мехатронике (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4E26S

 

У подручју рада Саобраћај:

- Возач моторних возила (III степен) - 30 ученика   POSP SB 3I11S

- Техничар друмског саобраћаја (IV степен) - 30 ученика   POSP SB 4I01S


УПИСНИ РОКОВИ:


04. и 05. јула - упис ученика од 08 - 15 часова
07. јула - упис ученика распоређених у другом кругу од 08 - 15 часова

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:


- Пријава за упис,
- Уверење о положеном завршном испиту, оригинално сведочанство о завршеној основној школи
и сведочанства V,VI,VII,VIII разреда,
- Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци),
- Лекарско уверење о испуњавању здраствених услова (ученици уписани у образовни профил
Возач моторних возила морају донети лекарско уверење које се издаје за полагање вожње за
Б и Ц категорију).

bodovi 1

Joomla Templates - by Joomlage.com