КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 19 September 2018
Wednesday

Конкурс за упис ученика за школску 2014/2015

У подручју рада Машинство и обрада метала:

- Tехничар за компјутерско управљање (IV степен) - 30 ученика
- Оператер машинске обраде (III степен) - 20 ученика
- Аутомеханичар (III степен) - 10 ученика
- Бравар (III степен) - 10 ученика
- Металостругар (III степен) - 10 ученика

У подручју рада Електротехника:
- Електротехничар рачунара (IV степен) - 30 ученика
- Техничар мехатронике (IV степен) - 30 ученика
- Електротехничар за електронику на возилима  (IV степен) - 30 ученика

У подручју рада Саобраћај
- Возач моторних возила (III степен) - 30 ученика

УПИСНИ РОКОВИ
07. и 08. јула - упис ученика од 08-15 часова
10. јула - упис ученика распоређених у другом кругу од 08-15 часова

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Потребно је поднети следећа документа:
- пријава за упис коју ученик или његов родитељ попуњава
- Уверење о положеном завршном испиту, сведочанство о завршеној основној школи
и сведочанства V,VI,VII,VIII разреда
- извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
- лекарско уверење о испуњавању здраствених услова (ученици уписани у образовни профил
Возач моторних возила морају донети лекарско уверење које се издаје за полагање вожње за
Б и Ц категорију).

Joomla Templates - by Joomlage.com