КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Friday, 22 February 2019
Friday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Машинство и обрада метала

Конкурс за упис ученика за школску 2014/2015

У подручју рада Машинство и обрада метала:

- Tехничар за компјутерско управљање (IV степен) - 30 ученика
- Оператер машинске обраде (III степен) - 20 ученика
- Аутомеханичар (III степен) - 10 ученика
- Бравар (III степен) - 10 ученика
- Металостругар (III степен) - 10 ученика

У подручју рада Електротехника:
- Електротехничар рачунара (IV степен) - 30 ученика
- Техничар мехатронике (IV степен) - 30 ученика
- Електротехничар за електронику на возилима  (IV степен) - 30 ученика

У подручју рада Саобраћај
- Возач моторних возила (III степен) - 30 ученика

УПИСНИ РОКОВИ
07. и 08. јула - упис ученика од 08-15 часова
10. јула - упис ученика распоређених у другом кругу од 08-15 часова

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Потребно је поднети следећа документа:
- пријава за упис коју ученик или његов родитељ попуњава
- Уверење о положеном завршном испиту, сведочанство о завршеној основној школи
и сведочанства V,VI,VII,VIII разреда
- извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
- лекарско уверење о испуњавању здраствених услова (ученици уписани у образовни профил
Возач моторних возила морају донети лекарско уверење које се издаје за полагање вожње за
Б и Ц категорију).

Joomla Templates - by Joomlage.com